Mjukvara för att lära sig teckenspråk

 

Sanako Sign Lab kan spela upp de på marknaden vanligaste video -och ljudformaten. Dessutom går det att spela upp en fil samtidigt som eleven spelar in sitt eget tecknande. Det går både att öppna och spela upp två filer samtidigt och uppspelningen av de två filerna kan enkelt synkroniseras. På så sätt är det till exempel lätt jämföra de två filmer tillsammans i realtid, för att göra självutvärderingar eller att granska elevinspelningar.
  • Enkelt att jämföra och kombinera videos
  • Samtidig uppspelning och inspelning av tecknande och källvideo
  • Öva teckenspråkstolkning
  • PiP Picture-in-Picture recording
  • Möjlighet att strömma live webbkamera över lokalt nätverk
  • Kan användas utanför klassrummet för självstudier

Picture in Picture Recording (PiP)

Det går att sammanfoga källvideo och ljud med en egen inspelning genom att använda Picture in Picture inspelning. Detta gör att det blir enkelt att utvärdera och göra egna självbedömningar utan att det är behöva att synkronisera separata filer.

Mirror image

Använd kommandot Spegel för att vända kameran längs sin vertikala axel.

Hide my image while recording

Detta stänger förhandsgranskningen av webbkamerainspelningen så att den egna bilden inte visas under inspelning.

Subtitle

Det går att lägga till en kort text till förhandsvisningen eller fil, till exempel namn, examen identifiering etc.

Sanako Sign Lab är en ”standalone-” mjukvara, men kan även integreras som en extra modul tillsammans med Sanako Study 1200 mjukvaran för språklabb.