Med Pronounce har Sanako kombinerat den senaste text-till-tal-tekniken (text-to-speech) med röstigenkänning (voice-recognition), för att skapa ett kraftfullt verktyg för språkinlärning. Det går att lyssna på autentiska talmodeller, spela in sin egen röst för jämförelse och få omedelbar feedback – allt inom samma programvara.

Hur fungerar Sanako Pronounce?

Ett. Välj den röst som skall läsa de modellmeningar du skapat.
Det går även att justera uppspelningshastighet av modell-ljudet
Två. Lyssna till modellen som läser meningen och spela in dig själv när du upprepar vad som sagts
Tre. Under inspelningen analyserar mjukvaran ditt tal.
När inspelningen är klar, kommer Pronounce automatiskt ge dig poäng för din prestation
  • Grön betyder att ditt uttal var korrekt
  • Gul indikerar att ditt uttal kan förbättras
  • Röd innebär att ditt uttal inte gick att känna igen
  • Poängindikeringen visar en genomsnittlig poäng för hela meningen